حقوقیمطالب حقوقی

قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها (قسمت چهارم)

0
قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب
مشاوره تلفنی مشاوره متنی مشاوره حضوری همراهی در جلسه قرارداد

قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها (قسمت چهارم)

ترک تعقیب:

ت – قرار ترک تعقیب:

نهادی در حقوق کیفری وجود دارد به نام ترک تعقیب که برای شاکی در جرایم قابل‌گذشت این امکان را فراهم می‌آورد که قبل از صدور کیفرخواست،از دادسرا تقاضا کند که تعقیب متهم متوقف شود .البته شاکی میتواند بعد از صدور قرار ترک تعقیب متهم ، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند .قرار ترک تعقیب فقط توسط دادستان صادر میشود و از طریق هیچ مقام رسمی دیگری قابلیت صدور ندارد اما قرار منع تعقیب هم توسط دادسرا هم توسط دادگاه صادر خواهد شد .

قرار ترک تعقیب،آن نوع قراری است که به سبب صدور آن تعقیب متهم و تحقیق درباره جرم ارتکابی متوقف می شود.« در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.»( ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری1392)

در خواست ترک تعقیب،معمولا زمانی مطرح می شود که بین شاکی و متهم توافقاتی می شود و متهم هم تعهدات و وعده هایی می دهد که موجب تشویق و ترغیب شاکی برای صرف نظر کردن از ادامه پیگیری شکایت و حقوق ضایع شده خود،می شود تا از طریقی غیر قضایی( سازش،میانجگری و یاکدخدا منشی )تمامی حقوق خود را مطالبه کند و ضمانت اجرای وعده به تعهدات متهم در خواست ترک تعقیب توسط شاکی است که در صورت تمرد و عدم پای بندی متهم به تعهدات خوداین حق برای ادمه مجدد پیگیری شکایت برای شاکی وجود داشته باشد.

– مهلت زمانی درخواست صدور قرار ترک تعقیب:

مهلت زمانی درخواست صدور قرار ترک تعقیب،همانطور که از نامش هم قابل فهم است، فقط در مرحله مقدماتی تحقیقات میسر است.بنابراین اگر پرونده بعد از صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارسال شود،در مرحله رسیدگی قضایی و محاکمه،امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نداردو با توجه به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار ترک تعقیب در صلاحیت و از اختیارات دادستان است.

نکته: این قرار نه از جانب شاکی و نه از جانب متهم قابل اعتراض نیست.

نکته:در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری،در خصوص جرایمی که بدون رسیدگی مقدماتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد( جرایم تعزیری درجه 8، جرایم اطفال و یا جرایم منافی عفت)قاضی دادگاه صالح به رسیدگی در صورت درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر می کند.( مواد102-340 و تبصره1ماده285قانون آیین دادرسی کیفری1392)

نکته: در صورت صدور قرار ترک تعقیب،اگر متهم در حبس باشد فوراً آزاد می شود و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد،کفالت پذیرفته شده باشد و یا تقاضای تامین خواسته شده و مالی از وی توقیف شده باشد با صدور قرار ترک تعقیب دستور رفع از مصادیق مذکور نیز صادر می شود.

همچنین بخوانید:

قسمت اول قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها 

قسمت دوم قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها 

قسمت سوم قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها 

2 2 1 - قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها (قسمت چهارم)

قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها (قسمت سوم)

مقاله قبلی

ماهیت دعوی و آثار ناشی از آن

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در حقوقی