دانستنی دیه
دانستنی

دانستنی های دیه

  دانستنی های مبحث دیه اگر مردى، زنى را به قتل رساند،چرا اولیاى مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را ...
دانستنی های نحله
دانستنی

دانستنی های نحله

دانستنی های نحله در چه صورتی نحله پرداخت می‌شود؟ مسئله‌ای که در پرداخت نحله باید بیان نمود این است که این حق مالی ...